En_flag
Χρυσός Υποστηρικτής
Έτος ίδρυσης: 1990
Mytilineos-logotype-cmyk_blue

MYTILINEOS

Energy, Constructing

W: http://www.mytilineos.gr/

T: 210 6877300

Τμήμα R&D

ΟΧΙ

Εργασία

ΝΑΙ

Πρακτική

ΝΑΙ

Περιγραφή

Αποτελώντας μία από τις πλέον ισχυρές βιομηχανικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η MYTILINEOS SA δραστηριοποιείται στους τομείς Έργων EPC και των κατασκευών, στον κλάδο της Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, καθώς και στον τομέα της Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2017 ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και περισσότερους από 2.800 εργαζόμενους.

Η δυναμική διεθνής παρουσία σε σχεδόν 30 χώρες καθιστούν τη MYTILINEOS SA ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως, καθώς οι διεθνείς εξαγωγές αντικατοπτρίζουν περισσότερο από το 2% των ελληνικών εξαγωγών συνολικά, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

Σήμερα η MYTILINEOS SA (με έτος αναφοράς το 2016), καταγράφει στο ενεργητικό της €637,9 εκ. εξαγωγές, €28,9 εκ. Περιβαλλοντικές Δαπάνες, 5.002 προμηθευτές, 25 Βιομηχανικές Μονάδες Παραγωγής & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, €91,7 εκ. επενδύσεις, €1,45 εκ. Κοινωνικές Δαπάνες.

 

Κουλτούρα & Στόχος

Πιστή στην επιχειρηματική στρατηγική και στο όραμα της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης που ακολουθεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η MYTILINEOS SA ξεχωρίζει σήμερα για το μοναδικό επιχειρησιακό μοντέλο σύγχρονης αντίληψης, το κοινωνικό της πρόσωπο, τους καινοτόμους μηχανισμούς ανάπτυξης, τις στρατηγικές επενδύσεις σε καινοτόμες λύσεις εκσυγχρονισμού και τη συνεχή εδραίωσή της στις διεθνείς αγορές της παγκόσμιας οικονομίας.

Παράλληλα, ως υπεύθυνη επιχείρηση επιδιώκει την αέναη εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας και των βέλτιστων πρακτικών, προσηλωμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης με πυλώνες την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τη MYTILINEOS SA, Αειφόρος Ανάπτυξη σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα της και με σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους της. Η πολιτική βιωσιμότητας της Εταιρείας, στηρίζεται στην αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων της με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό η MYTILINEOS SA υποστηρίζει ενεργά σημαντικές πρωτοβουλίες βάση των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ.

 

Ιστορία

Η ιστορία της MYTILINEOS SA ξεκινά ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ως Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 ως μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης που λειτουργούσε ήδη από το 1908. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ μετέχει στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.

Το 2017 η μητρική εταιρεία απορρόφησε τις θυγατρικές εταιρείες (Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ, PROTERGIA) σε μια νέα ενιαία επιχειρηματική οντότητα, την MYTILINEOS SA, αφενός ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία και αφετέρου ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη σε επίπεδο αγορών και χρηματοδότησης. Έτσι, με τη νέα εταιρική δομή, υλοποιεί ένα καίριο στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση στη νέα εποχή, έχοντας θωρακισθεί αποτελεσματικά απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό των διεθνών αγορών.

 

 

 

Γιατί να δουλέψει κάποιος στην εταιρεία

Η MYTILINEOS είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες με δυναμική διεθνή παρουσία σε σχεδόν 30 χώρες που την καθιστούν ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως. Έχοντας πάνω από 2.700 άμεσους και έμμεσους εργαζομένους, διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς, αφού δραστηριοποιείται στους τομείς Έργων EPC και των κατασκευών, στον κλάδο της Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, καθώς και στον τομέα της Ενέργειας.

Για εμάς στη MYTILINEOS, βασική επιδίωξη είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας ώστε να πορευόμαστε με αρμονία σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας μαζί μας. Στεκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.

 

Τρόπος Πρόσληψης

Το ανθρώπινο δυναμικό της MYTILINEOS απαρτίζεται από ταλαντούχους ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς. Για την εύρεση, προσέλκυση και επιλογή ατόμων με τις απαιτούμενες δεξιότητες η MYTILINEOS αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης που, ανάλογα με το είδος της διαθέσιμης θέσης εργασίας, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεστ δεξιοτήτων, συνεντεύξεις, case studies καθώς και συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Εταιρείας.

Γιατί στηρίζει το JFA

Η MYTILINEOS, μέσω της συμμετοχής της στο Job Fair Athens, στηρίζει έμπρακτα την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και επιδεικνύει την πάγια προσήλωση στην ανάσχεση του brain drain, του ανησυχητικού φαινομένου της φυγής νέων και καταρτισμένων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Ο τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS (το Αλουμίνιον της Ελλάδας) είχε συμμετάσχει στο Job Fair Athens και το 2015.

Χρονιές στο JFA

1

Έδρα

Αθήνα

Τόπος δραστηριότητας

Ελλάδα και πάνω από 30 χώρες του εξωτερικού

Δεξιότητες που απαιτούνται

Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Μεταλλειολόγοι/Μεταλλουργοί, Πολιτικοί και Αρχιτέκτονες) αλλά και πτυχιούχοι τεχνολογικών και οικονομικών σχολών