En_flag
Ασημένιος Υποστηρικτής
Έτος ίδρυσης: 1998
Elpe_me_keno

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

Industry

W: https://www.helpe.gr/

T: 2107725113

Τμήμα R&D

ΝΑΙ

Εργασία

ΝΑΙ

Πρακτική

ΟΧΙ

Περιγραφή

Ο Όμιλος με έδρα το Μαρούσι αποτελείται από 44 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ).

Κουλτούρα & Στόχος

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν πρωτοπόρο ενεργειακό περιφερειακό Όμιλο, που θα πρωταγωνιστήσει στις ευρωπαικές εξελίξεις για σύγχρονες και βιώσιμες μορφές ενέργειας.

Ιστορία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD), ενώ δύο διεθνείς εκδόσεις ομολόγων διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το 2017, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €8 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε €834 εκατ.. Κύριοι μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (45,5%) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (11%) και ιδιώτες (8%) επενδυτές.

Βραβεία & Διακρίσεις

Ναι, πολλές. Συγκεκριμένα, για το 2016:

 1. Corporate Affairs Excellence Awards, Βράβευση για Helpe Village
 2. Επιβράβευση του Ομίλου ΕΛΠΕ από την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου για τις "Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά"
 3. Βράβευση στο 6ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link: "Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις"
 4. Environmental Awards 2016: Gold Award
 5. Επιχειρηματικά βραβεία "ΧΡΗΜΑ": Α' Βραβείο στην κατηγορία "ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2016"
 6. Active Business Award
 7. Βραβείο Β' Ευρωπαικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον
 8. Βραβείο για την πολύτιμη προσφορά της ΕΚΟ Κύπρου στο Ίδρυμα "ΕΛΠΙΔΑ"
 9. Marketing Excellence Awards
 10. Corporate Superbrand Award στην ΕΚΟ Serbia
 11.  Βραβείο UEPS: Καλύτερη ολοκληρωμένη εκστρατεία Marketing
 12. Βραβείο QUDAL: Καλύτερο πρατήριο καυσίμων στο καλύτερο cafe-bar
 13. Τιμητική διάκριση στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Κύπρου για την συνεισφορά της στην Ανάπτυξη Κύπρου

Γιατί να δουλέψει κάποιος στην εταιρεία

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους αλλά και για την αξία που φέρνουν στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές σχεδιασμένες αφενός για να υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων και αφετέρου για να εξασφαλίζουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουμε σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες. Παράλληλα, εφαρμόζουμε πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους. Είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή, προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά. Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα, παρέχεται όμως σε όλους ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, ασφάλιση για ολική ή μερική αναπηρία, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και παροχές στα τέκνα των εργαζομένων, όπως κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακού σταθμού, βοήθημα εκπαίδευσης, οικονομικές ενισχύσεις βράβευσης αριστούχων κ.λπ.
 

Τρόπος Πρόσληψης

Βγαίνουν στο site μας σχετικές προκηρύξεις και πραγματοποιούμε συνεντεύξεις και τεστς.

Στελέχη που θα παρευρεθούν

 • ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑ ΑΘΗΝΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 • ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
 • ΣΤΑΘΙΑ ΠΕΝΥ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Γιατί στηρίζει το JFA

Οι νέοι άνθρωποι και η απασχολησιμότητα αποτελούν το επίκεντρο των προγραμμάτων μας για τον Όμιλο ΕΛΠΕ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ευαισθητοποιηθεί εκτός από τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και στη νέα γενιά. Για αυτό το λόγο, θέλουμε να συμμετάσχουμε και φέτος στην πρωτοβουλία του Job Fair Athens, θέλοντας έτσι να δώσουμε το έναυσμα στους νέους να γνωρίσουν τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τις δραστηριότητές μας, καθώς και τις ευκαιρίες που παρέχουν στην νέα γενιά.

Moto εταιρείας

Στόχος του Ομίλου είναι να δημιουργεί αξία από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή η προστιθέμενη αξία - το κοινωνικό προϊόν- απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και συμβάλει στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον άνθρωπο συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής φήμης της εταιρείας και παρέχουν την «κοινωνική άδεια λειτουργίας». Ο προσδιορισμός των ουσιαστικών θεμάτων που καθορίζεται από το συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, εξασφαλίζει την ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή της κοινωνίας και τη στήριξη και συνεισφορά για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

Χρονιές στο JFA

4

Έδρα

ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ 151 25

Τόπος δραστηριότητας

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Δεξιότητες που απαιτούνται

Εμπορία, Οικονομικά, Marketing, Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, HR, Νομικά