En_flag
Απλός Υποστηρικτής
Έτος ίδρυσης: 1975
Logo_cmyk_gr

Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

Retail

W: https://www.kafkas.gr

T: 2163003134

Τμήμα R&D

ΟΧΙ

Εργασία

ΝΑΙ

Πρακτική

ΝΑΙ

Περιγραφή

Η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. είναι η κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρεία στον χώρο του
ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, ενεργειακών λύσεων, βιομηχανίας και των νέων
τεχνολογιών.
Με βάση τη νέα στρατηγική της και μέσα από το σύγχρονο δίκτυο των 57 καταστημάτων της,
το Τμήμα Πωλήσεων Β2Β, το εξειδικευμένο Τμήμα Φωτισμού, τα δύο Κατασκευαστικά Τμήματα
Ηλεκτρικών Πινάκων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, το Τμήμα Ενεργειακών Λύσεων & Βιομηχανίας
και το Τμήμα Διαχείρισης Έργων, η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. προσφέρει μία μεγάλη γκάμα νέων
καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προς τους πελάτες της.
Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. έχουν τα
εξειδικευμένα στελέχη της, τα οποία ενημερώνονται για τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις,
παρακολουθώντας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο τις άριστες πρακτικές του κλάδου. Έτσι η
Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. εξασφαλίζει σταθερές συνεργασίες με στρατηγικούς προμηθευτές αλλά και
σύγχρονους πιστοποιημένους εγκαταστάτες ώστε να μπορούν να προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες, και αξιόπιστες λύσεις στις ανάγκες των πελατών της, για εξοικονόμηση ενέργειας,
ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους και εύκολη διαχείριση των λειτουργιών των κτιρίων.
Η πολυετής εμπειρία της Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στον χώρο (πάνω από 40 χρόνια), η συμμετοχή της στα
περισσότερα έργα που αφορούν νέες εγκαταστάσεις αλλά και ανακαινίσεις/αναβαθμίσεις
ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων αλλά και υποδομών, την καθιστούν σημείο αναφοράς για
την αγορά που δραστηριοποιείται και ικανή να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής.

Ιστορία

1975:Ίδρυση της εταιρείας και
άνοιγμα του πρώτου εμπο-
ρικού καταστήματος στο
Μαρκόπουλο.

1985: Η εταιρεία γίνεται Ανώνυ-
μη με επωνυμία Β. ΚΑΥΚΑΣ
Α.Ε. – Εμπορία Ηλεκτρολο-
γικού Υλικού και Φωτιστικά.

2006: Εξαγορά της Καστρήσιος
Τεχνική Α.Ε. και παρουσία
της επιχείρησης με αυτόν
τον τρόπο στον χώρο της
συναρμολόγησης & κατα-
σκευής ηλεκτρικών πινάκων.

2012: H εταιρεία προχω-
ρά στη δημιουργία του
Kafkas Institute of Training
& Development, το οποίο
αποτελεί ένα σημείο συνά-
ντησης των επαγγελματιών
του κλάδου.

2014: Δημιουργία νέου κατα-
σκευαστικού ηλεκτρικών
πινάκων μέσης και χαμηλής
τάσης στην Θεσσαλονίκη.

2015: Δημιουργία e-shop
και του 1ου καταστήματος
στον Βόλο με βάση το νέο
concept 2020 όσον αφορά
την εικόνα του Δικτύου Κα-
ταστημάτων της Καυκάς.

Βραβεία & Διακρίσεις

2017
 
1) Best City Awards
 GOLD βραβείο στην Ενότητα βράβευσης B4. Διαχείριση Ενέργειας, στην
Κατηγορία Βράβευσης B4.1. Έξυπνο φωτισμό
 SILVER βραβείο στην Ενότητα βράβευσης B4. Διαχείριση Ενέργειας, στην
Κατηγορία Βράβευσης B4.2. Εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης επιπέδου
φωτός για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας
 
2) Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας
 Greek Business Champion
 
3) Sales Excellence Awards
 GOLD βραβείο στην Κατηγορία βράβευσης Πωλήσεις μέσω Internet για την
υποψηφιότητα ΚΑΥΚΑΣ OMNICHANNEL
 SILVER βραβείο στην Κατηγορία βράβευσης Πελατοκεντρικές Καινοτόμες
Τεχνολογίες Πωλήσεων, για την υποψηφιότητα ΤΟ CRM ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ
 
4) HR Awards
 Excellence in Employee Development για το Εκπαιδευτικά προγράμματα
HIPO (High Potentials)
 Excellence in Performance Management Strategy / Initiative για το
Performance Management στην ΚΑΥΚΑΣ: Excellence in Action
5) True Leaders by ICAP Group
 TRUE LEADER 2016
 
2016
 
1) Lighthouse e-volution Awards 2017
 SILVER βραβείο στην Κατηγορία Κανάλια & Πελατοκεντρικότητα - Συνδυασμός
Ψηφιακού & Φυσικού Καναλιού (Multi-Channel Commerce)
 
2) Κούρος 2016
 Βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον Νίκο Καυκά, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
 
3) True Leaders by ICAP Group
 TRUE LEADER 2015
 
4) Business IT Excellence Awards 2016
 GOLD βραβείο στην Ενότητα βράβευσης Λειτουργικές &Επιχειρησιακές
Εφαρμογές, στην Κατηγορία Βράβευσης για CRM &Ψηφιακό Μάρκετινγκ

 BRONZE βραβείο στην Ενότητα βράβευσης Λειτουργικές & Επιχειρησιακές
Εφαρμογές, για ΚΑΥΚΑΣ ΒΙ QLIKVIEW που αναφέρεται στην αυτοματοποίηση
και υποστήριξη των πωλήσεων/πωλητών
 SILVER βραβείο στην Ενότητα Διαδίκτυο, Internet of Things, Mobility &
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για ΚΑΥΚΑΣ Online Supplier Portal (OSP) που αφορά
διαδικτυακή εφαρμογή και την αυτοματοποίηση - υποστήριξη των προμηθευτών
 
5) Education Business Awards 2016
 ΕΠΑΙΝΟ στο Kafkas Institute of Training and Development, στην Κατηγορία
απασχολησιμότητα για τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει σε όσους
συμμετέχουν στα εξειδικευμένα τεχνολογικά του σεμινάρια
 
6) Best Workpaces 2016
 
7) Sales Excellence Awards
 GOLD βραβείο στην Κατηγορία Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Πωλητών για την
υποψηφιότητα Ανάπτυξη πωλητών Δικτύου Καταστημάτων: 360 selling
 SILVER βραβείο στην Κατηγορία Εκπαιδευτικά Προγράμματα» για την
υποψηφιότητα Εκπαιδευτικά Προγράμματα HIPO (High Potential)
 SILVER στην Κατηγορία Καινοτόμες Τεχνολογίες Αυτοματοποίησης &
Αναβάθμισης των Πωλήσεων για την υποψηφιότητα Qlickview BI
 
2015
 
1) Energy Mastering Awards 2015
 SILVER βραβείο στην Kατηγορία Energy Efficiency – Λιανεμπόριο για την
εφαρμογή προγράμματος Ολοκληρωμένης Λύσης Ενεργειακής Αναβάθμισης
των εγκαταστάσεων της B.Καυκάς ΑΕ

 
2) Lighthouse e-volution Awards 2016
 SILVER βραβείο στην Κατηγορία Καινοτόμες εφαρμογές και έρευνα -
Ολοκλήρωση Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου με άλλα Πληροφοριακά
Συστήματα

 
3) True Leaders by ICAP Group
 TRUE LEADER 2014
 
4) Business IT Excellence Awards 2015
 GOLD βραβείο, στην Ενότητα Σύνδεση ΙΤ με Επιχειρηματική Στρατηγική για
Business Transformation μέσω ICT, που αφορά στην επιχειρηματική εξέλιξη
και ανάπτυξη, μέσω της αξιοποίησης βέλτιστων πρακτικών πληροφορικής και
τεχνολογιών
 SILVER βραβείο για Business Process Management/Re-Engineering, που
αναφέρεται στην ψηφιακή αρχειοθέτηση και αυτοματοποίηση λογιστικών
εγγράφων
 
5) Best Workpaces 2015

Τρόπος Πρόσληψης

 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεντεύξεις και Assessment Centers

Στελέχη που θα παρευρεθούν

Μαίρη Αλεξανδρόπουλου
Recruitment & selection- HR Office
r
 

Χρονιές στο JFA

2

Έδρα

1 χλμ Λεωφ Μαρκοπουλου Παιανια

Τόπος δραστηριότητας

Πανελλαδικά και Κυπρος

Δεξιότητες που απαιτούνται

Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οικονομικά, HR, marketing