En_flag
Απλός Υποστηρικτής
Έτος ίδρυσης: 2011
Logo_cmyk

CORE CONSTRUCTION

Constructing, Consulting

W: http://www.core-sa.com

T: 2107779687

Τμήμα R&D

ΟΧΙ

Εργασία

ΝΑΙ

Πρακτική

ΝΑΙ

Περιγραφή

Η Core Construction είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων. Οι κατηγορίες των έργων ποικίλλουν από γραφεία, εμπορικά καταστήματα, βιομηχανικά κτίρια, αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, υποκαταστήματα τραπεζών, κατοικίες, ξενοδοχεία και λοιπά έργα. Μέσω αυτών έχουμε αποκτήσει την εμπειρία που απαιτείται ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με οικονομικό κόστος κατασκευής.
Η εταιρεία στελεχώνεται από μηχανικούς, με πολυετή κατασκευαστική εμπειρία και διακρίσεις στην Ελληνική αγορά, οι οποίοι πλαισιώνονται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών. Αρχή για την εταιρεία αποτελεί η εύρυθμη συνεργασία τόσο μεταξύ των στελεχών όσο και μεταξύ των ευρύτερων συνεργατών, έτσι ώστε να αποτελέσουν όλοι μαζί την κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη και την δημιουργία.

Οι ιδιαιτερότητες της κατασκευής των χώρων έχουν κατανοηθεί αναφορικά με την λειτουργία τους, την αισθητική σημασία, τον οικονομικό τους ρόλο και τον τρόπο που επηρεάζουν την καθημερινότητα της δημόσιας ζωής. Η ανάγνωση των αναγκών του κάθε έργου και οι προτεραιότητες που τίθενται από τον εντολέα του, κάνουν το κάθε έργο μοναδικό, και ως τέτοιο μελετάται πριν την εκτέλεση. Το συμφέρον των πελατών μας αποτελεί βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό του έργου και στην λήψη των επιμέρους αποφάσεων. Γι’ αυτό και εν τέλει, απόδειξη των ειλικρινών σχέσεων με τους πελάτες μας είναι συνεργασίες που διαρκούν σε βάθος χρόνου και ξεπερνούν τα στενά όρια του εντολέα – αναδόχου, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.

Κουλτούρα & Στόχος

Η σχέση εμπιστοσύνης που επιδιώκουμε να δημιουργούμε με τους πελάτες μας θεμελιώνεται πρωτίστως στις αντίστοιχες σχέσεις με τους μόνιμους συνεργάτες μας, με τους οποίους μας συνδέει κοινή νοοτροπία. Μια νοοτροπία που δεν επιβάλλεται με κανόνες αλλά υποστηρίζεται από αυτούς, που βασίζεται στην ελευθερία της σκέψης και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. Μέσα από αυτή την διάθεση αναπτύσσεται η δημιουργικότητα και η υγιής συνεργασία, στην οποία δεν κερδίζει ο ένας σε βάρους του άλλου. Η διαρκής εκπαίδευση μέσω της εμπειρίας του συναδέλφου γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Οι σωστές επιλογές επιβραβεύονται και τα λάθη επισημαίνονται ώστε μέσα από αυτά να γινόμαστε καλύτεροι.
Προτεραιότητα για εμάς αποτελεί η έκφραση μέσα από τη δουλειά μας. Αναζητούμε τη λύση μέσα από την απλότητα, ισορροπώντας ανάμεσα στην τεχνική αρτιότητα και την αισθητική υπεροχή. Μέσα από την οργάνωση της δουλειάς μας στοχεύουμε στην αποτελεσματική διαχείριση του έργου, στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και διαδικασιών οι οποίες θα αποτελούν εργαλεία στην καθημερινότητα του έργου, χωρίς όμως να υποκαθιστούν τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα και της προσωπικής κρίσης. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ποιοτικής επικοινωνίας μεταξύ των συντελεστών του έργου έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό το ζητούμενο από τον καθένα. Μέσα από την εξέλιξη των παραπάνω διαδικασιών προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς, παραμένοντας προσηλωμένοι στις αξίες μας.

Ιστορία

Η CORE ιδρύθηκε τον Μάιο του 2011, µε έδρα στην Αθήνα και υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Σόφια και Βουκουρέστι.Το 2012 με αφετηρία την κατασκευαστική εμπειρία της CORE και την εξειδίκευση των στελεχών της σε σύνθετες υποδομές κτιριακών εγκαταστάσεων, λειτουργεί και τµήµα Facility Management (FM) µε σκοπό την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, σε συνδυασμό µε την άμεση αποκατάσταση οικοδομικών στοιχείων του ψυχρού και του θερμού κελύφους.Το 2014 η εταιρία ξεκίνησε την λειτουργία της σε Αγγλία και Κύπρο. Το 2016 ο όμιλος εκτέλεσε έργα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Το 2017 συνέχισε τόσο την εγχώρια εκτέλεση ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων ξεπερνώντας 600 σε αριθμό, διευρύνοντας παράλληλα την εξωστρεφή της δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Γιατί να δουλέψει κάποιος στην εταιρεία

Είμαστε ένας οργανισμός που ζει και αναπνέει στο σήμερα, στηριζόμενος στην αντίληψη ότι η επιτυχία είναι συλλογική υπόθεση και πραγματοποιείται μόνον όταν ο καθένας ξεχωριστά αντιλαμβάνεται την αξία του ρόλου του και αναγνωρίζει την σημαντικότητα της συμμετοχής του σε αυτήν, που τελικά είναι ο κοινός στόχος. Η λογική της λειτουργίας μας όντας ανθρωποκεντρική προσφέρει διαρκή εξέλιξη στους εργαζόμενους μας σε ένα πεδίο ίσων ευκαιριών δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη των δυνατοτήτων του καθενός ξεχωριστά, σε ένα πλαίσιο που η συνεργασία, η επικοινωνία και η αποτελεσματικότητα αποτελεί θεμέλιο λίθο για την υλοποίηση της αποστολής μας.

Τρόπος Πρόσληψης

Ανάρτηση αγγελιών, αξιολόγηση από τους υπευθύνους των επιμέρους τμημάτων.

Γιατί στηρίζει το JFA

Η εταιρεία μας συμμετέχει για πρώτη χρονιά στο Job Fair Athens γιατί αποτελεί σημαντική προτεραιότητα μας η στήριξη πρωτοβουλιών από νέους ανθρώπους που σκοπό έχει την δημιουργία διαύλων επικοινωνίας από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Moto εταιρείας

Construction Intelligence

Χρονιές στο JFA

1

Έδρα

Μεσογείων 2 & Σινώπης, 11527 Αθήνα (Πύργος Αθηνών 18ος Όροφος)

Τόπος δραστηριότητας

Ελλάδα & Εξωτερικό

Δεξιότητες που απαιτούνται

Engineering, Construction management