En_flag
Φορέας
Έτος ίδρυσης: 1961
Logo_demokritos_diafano_blue

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

IT, Advanced Materials, Efficient Energy Technologies, Nuclear & Radiological Science and Technology, Nanotechnologies & Devices

W: http://www.demokritos.gr

T: 210 6503055, 210 6503022

Τμήμα R&D

ΝΑΙ

Εργασία

ΝΑΙ

Πρακτική

ΝΑΙ

Περιγραφή

Ο Δημόκριτος ιδρύθηκε το 1961 ως Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας με περίπου 180 Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και περισσότερα από 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται σε έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικά κονδύλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς και τη Βιομηχανία.

Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε ανεξάρτητα Ινστιτούτα που επικεντρώνουν την έρευνά τους σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Δημοκρίτου, η ερευνητική του δραστηριότητα υποστηρίζεται κεντρικά από τη Διεύθυνση Διοικητικού, τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών και Υποστήριξης της Έρευνας και τα Αυτοτελή Τμήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέσεις για πρακτική, πτυχιακή, διδακτορικό, μεταδιδακτορικές σπουδές

Το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"  βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής και πολύ συχνά αναρτά ή προκηρύσσει θέσεις ερευνητικής απασχόλησης σε διάφορα επίπεδα ως εξής:

 • Πρακτική Άσκηση για προπτυχιακούς φοιτητές - οικονομική υποστήριξη μέσω του ΕΣΠΑ
 • Πτυχιακή Εργασία για προπτυχιακούς φοιτητές - ενδεχομένως με κάποια οικονομική υποστήριξη από το εργαστήριο
 • Διπλωματική Εργασία για μεταπτυχιακούς φοιτητές - ενδεχομένως με κάποια οικονομική υποστήριξη από το εργαστήριο
 • Διδακτορική Διατριβή για υποψήφιους Διδάκτορες - συνήθως επί πληρωμή μέσω υποτροφιών ή εσόδων του εργαστηρίου ή με σύμβαση εργασίας σε κάποιο ερευνητικό έργο
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα για κατόχους PhD - με σύμβαση εργασίας σε κάποιο ερευνητικό έργο

Οι θέσεις ερευνητικής απασχόλησης προσφέρονται από ένα από τα δεκάδες ερευνητικά εργαστήρια που βρίσκονται στα 5 Ινστιτούτα του Κέντρου:

 1. Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) - Yπεύθυνος Eκπαίδευσης: Δρ Δημήτρης Κυριαζάνος (dkyri@iit.demokritos.gr)
 2. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ) – Yπεύθυνη εκπαίδευσης Δρ Αγγέλικα Χρόνη (achroni@bio.demokritos.gr)
 3. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) - Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Δρ Έφη Μαρκουλάκη (emarcoulaki@ipta.demokritos.gr)
 4. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) - Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Δρ Βασίλης Κωνσταντούδης (v.constantoudis@inn.demokritos.gr)
 5. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) - Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Δρ Γιώργος Δασκαλάκης (daskalakis@inp.demokritos.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπευθύνους εκπαίδευσης του κάθε Ινστιτούτου, με τον Αν. Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (m.arkas@inn.demokritos.gr) ή με το Κεντρικό Γραφείο εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ "Δ" (skalokerinou@admin.demokritos.gr).

Επίσης δείτε περισσότερες πληροφορίες για αγγελίες εργασίας εδώ και για αγγελίες πρακτικής άσκησης εδώ.

Κουλτούρα & Στόχος

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο δημόσιο, διεπιστημονικό Ερευνητικό Ίδρυμα της Χώρας. Θεμελιώθηκε με βάση την αρχή της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της επιστημονικής έρευνας, διασφαλίζοντας ηθικά την ακεραιότητά της και την κοινωνική της υπευθυνότητα.

Στη σημερινή Ελληνική κοινωνία ο Δημόκριτος έχει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Η όλη του λειτουργία ενστερνίζεται το γεγονός, ότι η πρόοδος της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης ενισχύει την δύναμη και το ειδικό βάρος της κοινότητας σε παγκόσμιο κλίμακα και άμεσα ωφελεί την ευημερία των πολιτών της, τόσο σε μορφωτικό, όσο και σε πολιτιστικό και βεβαίως σε οικονομικό επίπεδο.

Με όπλα το ταλέντο, την αφοσίωση και τη μεγάλη προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού του, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, αναζητά την αλήθεια μέσα από την επιστημονική ανακάλυψη. Σε κάθε βήμα της επιτυχημένης του αποστολής ο Δημόκριτος πρωτοπορεί στην έρευνα αιχμής στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδεύει νέους ερευνητές και τους ενισχύει για να υλοποιήσουν τις επιστημονικές τους ιδέες. Υποστηρίζει την καινοτομία. Αξιοποιεί τη νέα επιστημονική και τεχνολογική γνώση και τα επιτεύγματα των ερευνητών του ώστε να δημιουργήσουν οικονομική αξία. Ευνοεί στενές και μακροχρόνιες συνεργασίες με τη Βιομηχανία στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Επικοινωνεί την επιστήμη και τη τεχνολογία στην κοινωνία και παρέχει ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Πολιτεία σε ζητήματα τεχνολογικής κρισιμότητας.

Ιστορία

Το ΕΚΕΦΕ «Δ» Ιδρύθηκε το 1961 ως Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο πολυεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας με περίπου 180 μόνιμους ερευνητές και περισσότερα από 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται σε έργα χρηματοδοτούμενα κυρίως από επιχορηγήσεις από κρατικά κονδύλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και την βιομηχανία.

Γιατί να δουλέψει κάποιος στην εταιρεία

 • Θα εργαστεί στο μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας, κοντά σε κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες αλλά και συνεργάτες τους από άλλα Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Θα αποκτήσει εμπειρία σε έρευνα αιχμής στους τομείς της πληροφορικής, νανοτεχνολογίας, επιστημών υγείας, ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, περιβάλλοντος, ασφάλειας, πυρηνικής/σωματιδιακής φυσικής κ.ά.
 • Θα εξοικειωθεί με εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία για την έρευνα και τις σχετικές διαδικασίες για χρηματοδότηση της έρευνας.
 • Θα αποκτήσει εργασιακή εμπειρία σε ένα ανοικτό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον (ιδίως μέσω των συνεργασιών με το εξωτερικό).
 • Θα παραμείνει στην Ελλάδα εργαζόμενος/η σε συνθήκες και πρότυπα αντίστοιχων ερευνητικών δομών του εξωτερικού.
 • Η διεπιστημονικότητα του Δημόκριτου, επιτρέπει μεγάλο εύρος επιλογών, από εφαρμοσμένη/βιομηχανική έρευνα έως βασική έρευνα.

Τρόπος Πρόσληψης

Η πρόσληψη προσωπικού γίνεται μέσω προκηρύξεων.

Στελέχη που θα παρευρεθούν

Θα μας εκπροσωπήσουν στελέχη από το Γραφείο Εκπαίδευσης και το Γραφείο Καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο Εκπαίδευσης συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Δημόκριτου (πρακτικές ασκήσεις, διπλωματικές/μεταπτυχιακές/διδακτορικές εργασίες, μεταδιδακτορικές συνεργασίες).

Γιατί στηρίζει το JFA

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να γνωρίσουμε νέους & νέες με όρεξη και όραμα και με υψηλή κατάρτιση στους τομείς ενδιαφέροντος του Κέντρου.

Χρονιές στο JFA

1

Έδρα

Πατ. Γρηγορίου και Νεαπόλεως 27, Αγία Παρασκευή

Τόπος δραστηριότητας

Αγία Παρασκευή Αθήνα, Καλαμάτα

Δεξιότητες που απαιτούνται

Μηχανικής, Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας, Πληροφορικής, Οικονομικών, Marketing, Social Media