En_flag
Ασημένιος+ Υποστηρικτής
Έτος ίδρυσης: 1990
Mytilineos-logotype-cmyk_white_(2)

Mytilineos SA

Energy, Constructing, Μεταλλειολόγος Μηχανικός

W: http://www.mytilineos.gr/

Τμήμα R&D

ΟΧΙ

Εργασία

ΝΑΙ

Πρακτική

ΝΑΙ

Περιγραφή

Αποτελώντας μία από τις πλέον ισχυρές βιομηχανικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η MYTILINEOS SA δραστηριοποιείται στους τομείς Έργων EPC και των κατασκευών, στον κλάδο της Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, καθώς και στον τομέα της Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2018 ξεπέρασε το 1.5 δισεκατομμύριο δολάρια και περισσότερους από 2.900 εργαζόμενους.

Η δυναμική διεθνής παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες καθιστούν τη MYTILINEOS SA ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως, καθώς οι διεθνείς εξαγωγές αντικατοπτρίζουν περισσότερο από το 2% των ελληνικών εξαγωγών συνολικά, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

Σήμερα η MYTILINEOS SA (με έτος αναφοράς το 2017), καταγράφει στο ενεργητικό της €702.7 εκ. εξαγωγές, €17,1 εκ. Περιβαλλοντικές Δαπάνες, 5.873 προμηθευτές, 25 Βιομηχανικές Μονάδες Παραγωγής & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, €127.5 εκ. επενδύσεις, €2.02 εκ. Κοινωνικές Δαπάνες.

Κουλτούρα & Στόχος

Πιστή στην επιχειρηματική στρατηγική και στο όραμα της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης που ακολουθεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η MYTILINEOS SA ξεχωρίζει σήμερα για το μοναδικό επιχειρησιακό μοντέλο σύγχρονης αντίληψης, το κοινωνικό της πρόσωπο, τους καινοτόμους μηχανισμούς ανάπτυξης, τις στρατηγικές επενδύσεις σε καινοτόμες λύσεις εκσυγχρονισμού και τη συνεχή εδραίωσή της στις διεθνείς αγορές της παγκόσμιας οικονομίας.
Παράλληλα, ως υπεύθυνη επιχείρηση επιδιώκει την αέναη εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας και των βέλτιστων πρακτικών, προσηλωμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης με πυλώνες την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τη MYTILINEOS SA, Αειφόρος Ανάπτυξη σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα της και με σεβασμό προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους της. Η πολιτική βιωσιμότητας της Εταιρείας, στηρίζεται στην αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων της με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό η MYTILINEOS SA υποστηρίζει ενεργά σημαντικές πρωτοβουλίες βάση των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ.

 

Ιστορία

Η ιστορία της MYTILINEOS SA ξεκινά ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ως Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 ως μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης που λειτουργούσε ήδη από το 1908. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ μετέχει στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.

Το 2017 η μητρική εταιρεία απορρόφησε τις θυγατρικές εταιρείες (Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ, PROTERGIA) σε μια νέα ενιαία επιχειρηματική οντότητα, την MYTILINEOS SA, αφενός ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία και αφετέρου ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη σε επίπεδο αγορών και χρηματοδότησης. Έτσι, με τη νέα εταιρική δομή, υλοποιεί ένα καίριο στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση στη νέα εποχή, έχοντας θωρακισθεί αποτελεσματικά απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό των διεθνών αγορών. 

Βραβεία & Διακρίσεις

Το 2017, η MYTILINEOS SA κατατάχθηκε στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Sustainability Performance Directory και μαζί με άλλες 6 εταιρείες διακρίθηκε ως “Sustainability Leader”. Ο συγκεκριμένος Δείκτης αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020. Στη διαδικασία συμμετείχαν 50 εταιρείες και ξεχώρισαν εκείνες που εφαρμόζουν μια συστηματική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων τα οποία απαιτούνται από το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο.

Γιατί να δουλέψει κάποιος στην εταιρεία

Η MYTILINEOS SA είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες με δυναμική διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες που την καθιστούν ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως. Έχοντας πάνω από 2.900 άμεσους και έμμεσους εργαζομένους, διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς, αφού δραστηριοποιείται στους τομείς Έργων EPC και των κατασκευών, στον κλάδο της Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, καθώς και στον τομέα της Ενέργειας.

Για εμάς στη MYTILINEOS SA, βασική επιδίωξη είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας ώστε να πορευόμαστε με αρμονία σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας μαζί μας. Στεκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.

 

Τρόπος Πρόσληψης

Ανάλογα με το είδος της διαθέσιμης θέσης εργασίας η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεστ δεξιοτήτων, συνεντεύξεις, case studies καθώς και συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της MYTILINEOS SA

Γιατί στηρίζει το JFA

Η MYTILINEOS SA, μέσω της συμμετοχής της στο Job Fair Athens, στηρίζει έμπρακτα την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και επιδεικνύει την πάγια προσήλωση στην ανάσχεση του brain drain, του ανησυχητικού φαινομένου της φυγής νέων και καταρτισμένων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Έδρα

Αθήνα

Τόπος δραστηριότητας

Ελλάδα και πάνω από 30 χώρες του εξωτερικού.

Αγγελίες

SITE ENGINEERS