Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 6 χρόνια

 

 

 

Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε, για 1η φορά φέτος, το φορέα ΕΚΠΑ (Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο Job Fair Athens 2015!

Τα Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση αποτελούν μια νέα δομή, με κύριο στόχο την υποστήριξη νέων ανέργων μεταξύ 16 και 30 ετών, το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής για θέματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης καθώς επίσης και οικονομικής ενίσχυσης μέσω υποτροφιών ή χρηματοδοτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://goo.gl/2xe9n1