Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 9 χρόνια

Το Μηχανικός Online είναι ένα portal αποκλειστικά για μηχανικούς και προσφέρει χρήσιμες online υπηρεσίες ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε καθημερινή βάση, καθιστώντας το ένα χρήσιμο εργαλείο του χώρου, που βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με τις εξελίξεις της επιστήμης μας. Από το 2011 αποτελεί πρωτοπόρο του χώρου συνδυάζοντας υπηρεσίες που έως τότε δεν υπήρχαν για τον εξειδικευμένο χώρο των μηχανικών. Διάκριση αποτελούν τα σεμινάρια που έχουν διοργανωθεί με εισηγητές καθηγητές πολυτεχνείων, διακεκριμένους για το έργο τους και κορυφαίους στο χώρο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπες εδώ: http://goo.gl/4ay0Tf