Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 6 χρόνια

Η Mondelez International Inc. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του snacking παγκοσμίως λειτουργώντας σε περισσότερες από 165 χώρες. Στην Ελλάδα έχει παρουσία εδώ και πολλά χρόνια προωθώντας με ευθύνη αγαπημένα προϊόντα. Η εταιρεία διαθέτει τμήμα R&D και προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης για ένα πλήθος ειδικοτήτων!
Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μπορείς να μπεις εδώ: http://goo.gl/fzPVsQ.