Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 6 χρόνια

Η Τεχνική Επιθεώρηση εδώ και 24 χρόνια μας ενημερώνει γύρω από τις επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές σε βασικούς τομείς της βιομηχανίας της χώρας μας, που σχετίζονται με την δραστηριότητα των Ελλήνων μηχανικών. Με πλήρη αναφορά με απλές αναλύσεις σε εξειδικευμένες θεματογραφίες, το περιοδικό αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τον τεχνικό κόσμο της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε εδώ:http://goo.gl/facINA