Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 6 χρόνια

Το Egg αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank που σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia. Το Πρόγραμμα egg - enter-grow-go στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας, προσφέροντας σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να επιταχύνουν τη μετατροπή της αρχικής τους ιδέας σε ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα με καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της οικονομίας,

Για περισσότερες πληροφορίες: http://goo.gl/fO2rZS