Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 6 χρόνια

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Job Fair Athens με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα διεξαχθεί μια επιστημονική έρευνα για τους επισκέπτες της εκδήλωσης.

Η έρευνα εξετάζει τον ρόλο των στάσεων και των αντιλήψεων των υποψηφίων τόσο στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και στην οργανωσιακή ελκυστικότητα καθώς και κατά πόσο υπάρχει κενό μεταξύ της αγοράς εργασίας και του Πανεπιστημίου και πού οφείλεται αυτό, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των επισκεπτών στο Job Fair Athens 2015. Η έρευνα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωάννη Νικολάου.

Οι επισκέπτες θα κληθούν να συμμετάσχουν συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο που θα παραλάβουν κατά την εγγραφή τους μετά την είσοδό τους στο Job Fair Athens 2015. Η βοήθειά σας είναι πολύ σημαντική και θα χαρούμε με τη συμμετοχή σας!