Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 6 χρόνια

Η AIESEC είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο νέων και θέτει ως στόχο της να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσα από την προσωπική ανάπτυξη των νέων και τις διεθνείς εμπειρίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://goo.gl/KRI1HM