Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 6 χρόνια

Το BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας εθελοντικός, φοιτητικός, μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε φοιτητές τεχνολογικών ιδρυμάτων. Το BEST βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν μία διεθνή νοοτροπία, να κατανοήσουν καλύτερα τις Ευρωπαϊκές κουλτούρες και να αναπτύξουν την ικανότητα να εργάζονται σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς, να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με εταιρείες και εργασιακές ευκαιρίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://goo.gl/RwJc4j  #jfa