Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 9 χρόνια

Η Metavallon αποτελεί μία πρότυπη κοινωνική εταιρεία που ενδυναμώνει και επιταχύνει νέες επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης (startups) στα πρώτα στάδια της ζωής τους. Η αποστολή της είναι να καλλιεργεί δραστήρια επιχειρηματικά πνεύματα και να ενισχύει το ισχυρό επιχειρηματικό κίνημα στη χώρα αλλά και παγκοσμίως. Από το 2012, η Metavallon έχει ενδυναμώσει πάνω από 150 επιχειρηματίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/102.