Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 6 χρόνια

Το φοιτητικό παράρτημα του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic Engineers-IEEE) στο ΕΜΠ είναι ένας φοιτητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπός του είναι να παρέχει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που ενδιαφέρονται για την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συγγενείς επιστήμες, ευκαιρίες για ακαδημαϊκή, τεχνολογική και επαγγελματική εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/100