Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 6 χρόνια

Ευχαριστούμε θερμά τo Conferience που μας στήριξε για 2η χρονιά ως υλικοτεχνικός υποστηρικτής του Job Fair Athens 2015 κατά τη διάρκεια των ομιλιών της εκδήλωσής μας!

Το Conferience είναι μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή η οποία διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των ομιλητών, του κοινού αλλά και των οργανωτών για διάφορες εκδηλώσεις. Μέχρι σήμερα, το Conferience έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 150 συνέδρια στην Ελλάδα και 5 στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/134