Δημοσιεύθηκε πριν πάνω από 8 χρόνια

Στις 17-18 Δεκεμβρίου 2015 θα διεξαχθεί το 4ο Φοιτητικό Συνέδριο της ΕΕΕΕ, που συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ και την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, με τίτλο «Επιχειρησιακή Έρευνα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις μέσα στην κρίση». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.

Η εκδήλωση στοχεύει να προσφέρει ένα βήμα για την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους σχετιζόμενους με το αντικείμενο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Σκοπεύει επίσης να δώσει σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις επιστημονικές τους εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, φοιτητές και νέοι απόφοιτοι θα ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και θα ενημερωθούν για τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος.

Το Συνέδριο αποσκοπεί στην κάλυψη ενός ευρέος πλαισίου ερευνητικών αντικειμένων και πεδίων ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, είναι ευπρόσδεκτη κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Αποφάσεων και εφαρμογών τους. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες όμως δεν είναι αποκλειστικές:

 • Μαθηματικός Προγραμματισμός

 • Πολυκριτηριακή Ανάλυση

 • Πολυστοχικός Προγραμματισμός

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

 • Θεωρία Παιγνίων

 • Ποσοτικά Μοντέλα και Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

 • Διοίκηση και Ανάλυση Ρίσκου

 • Διαχείριση και Διοίκηση Έργων

 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης

 • Ευφυή Συστήματα

 • Τεχνικές Ανάκτησης Πληροφοριών

 • Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα

 • Ποιότητα Υπηρεσιών

 • Διοίκηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

 • Ενεργειακή Πολιτική και Σχεδιασμός

 • Βέλτιστος Έλεγχος

 • Μάρκετινγκ

 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες

 • Βελτιστοποίηση Δικτύων και Τηλεπικοινωνίες

 • Τουριστική Βιομηχανία και Ανάπτυξη

 • Τεχνολογία και Καινοτομία

 • Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

 • Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας

Οι 3 καλύτερες εργασίες που θα παρουσιαστούν, θα βραβευτούν με τη λήξη του Συνεδρίου.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται επίσης και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://4eeee-student.epu.ntua.gr

Σημαντικές Ημερομηνίες

9 Νοεμβρίου 2015: Υποβολή περιλήψεων

16 Νοεμβρίου 2015: Ανακοίνωση αποδοχής εργασιών

17-18 Δεκεμβρίου 2015: Ημέρες διεξαγωγής Συνεδρίου

11 Ιανουαρίου 2016: Υποβολή εργασιών για τα Πρακτικά του Συνεδρίου