Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 5 χρόνια

Βασική αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να αποτελέσει τον κύριο υποστηρικτικό μηχανισμό που βοηθάει τους φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να ενημερωθούν σχετικά με θέματα σπουδών, επιμόρφωσης και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ εδώ και δύο δεκαετίες, ενισχύει την απασχολησιμότητα των φοιτητών και αποφοίτων του ιδρύματος, είτε μέσω των αγγελίων απαασχόλησης τις οποίες και φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του είτε μεσω της συμβουλευτικής στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού για πλήθος θεμάτων εκπαιδευτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/158