Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 5 χρόνια

Το Freestuff.gr είναι μια τεχνολογική κοινότητα και ένα forum ανταλλαγής γνώσεων.

 

Τα κύρια θέματα που ασχολείται είναι η κατασκευή σελίδων και internet εφαρμογών, το τρίπτυχο επιχειρηματικότητα - εργασία - εκπαίδευση, οι γλώσσες προγραμματισμού και βάσεις δεδομένων, η επεξεργασία εικόνας κ.ά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/194