Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 5 χρόνια

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους oμίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 7 χώρες.

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), ενώ κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω των θυγατρικών του ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην BP Hellas)

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνει έμφαση στην υποστήριξη προγραμμάτων της νέας γενιάς και βρίσκεται δίπλα στους νέους με στόχο την ενθάρρυνσή τους με κάθε δυνατό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/215