Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Η εταιρεία All Web μέσα στις δυο δεκαετίες που δραστηριοποιείται έχει αναπτύξει σταδιακά μια ολοκληρωμένη σειρά ποιοτικών υπηρεσιών γύρω από το Software. H ενασχόληση με το hardware και την υποστήριξη του δεν αποτελεί βασικό στόχο της εταιρείας, αν και είναι δυνατόν να το παρέχει στους πελάτες μέσω στρατηγικών συνεργασιών που 4διατηρεί με System Integrators. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η εξειδίκευση, ενώ η εκπαίδευση των στελεχών προσανατολίζεται στην κεφαλαιοποίηση γνώσεων που αφορούν συγκεκριμένες τεχνολογίες. Οι υπηρεσίες που παρέχει η All Web είναι οι εξής:

  • Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση και Ολοκλήρωση Λύσεων
  • Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Έλεγχος Ποιότητας Εφαρμογών
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την All Web: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/211