Δημοσιεύθηκε πριν πάνω από 8 χρόνια

Η EWORX πρωταγωνιστεί στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας προσφέροντας ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών (στρατηγικής επικοινωνίας, UX, customer insight & tracking, social media marketing), υπηρεσιών ανάπτυξης για το Διαδίκτυο και τα έξυπνα κινητά και φιλοξενίας και υποστήριξης. Οι εφαρμογές της EWORX διέπονται από τις αρχές της "σχεδίασης για όλους" με στόχο όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Ανήκει στο σχετικό ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων αριστείας.

Είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων με κοινούς στόχους και πορεία, γεγονός που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της εταιρίας όλα αυτά τα χρόνια. Προσφέρουν ένα φιλικό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και διαρκή εξέλιξη για τα στελέχη τους. Η EWORX ψάχνει για νέους με όραμα, θέληση και δυναμική. Ανθρώπους δημιουργικούς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν την διαφορά στην ραγδαία εξελισσόμενη ψηφιακή αρένα.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την EWORX: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/219