Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 8 χρόνια

Η RAYMETRICS Α.Ε. είναι μία εταιρία υψηλής τεχνολογίας που έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη συστημάτων τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας με χρήση της τεχνικής lidar. Είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα με παρόμοιο αντικείμενο και μία από τις ελάχιστες σε διεθνές επίπεδο.

Η επιτυχία της εταιρίας είναι συνυφασμένη με την επικέντρωσή της στην ποιότητα και αξιοπιστία των προσφερομένων λύσεων, τις διαρκείς επενδύσεις της σε Έρευνα και Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την αδιάλειπτη βελτίωση της υψηλής στάθμης τεχνογνωσίας των ανθρώπων της.

Οι λόγοι που έχει κάποιος για να εργαστεί στην RAYMETRICS A.E. είναι η απόκτηση εμπειρίας σε τεχνολογία αιχμής, το υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας και η υγιής οικονομική κατάσταση εταιρίας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ιστορία και τις διακρίσεις της εταιρείας, αλλά και τα στελέχη που θα παρεβρεθούν στο Job Fair Athens 2016, δείτε εδώ:  http://www.jobfairathens.gr/sponsors/221