Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Η Incelligent είναι μια νεοφυής επιχείρηση που αναπτύσσει καινοτομικό λογισμικό ευφυούς διαχείρισης δικτύων (με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα όπως κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi). Η εταιρεία έχει ήδη υλοποιημένη και λειτουργική έκδοση του λογισμικού της, το οποίο αυτό τον καιρό χρησιμοποιείται πιλοτικά σε πλήθος από εφαρμογές με εξαιρετικά ως τώρα αποτελέσματα.

Η Incelligent γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογικής εξέλιξης και την εμπορικής ανάπτυξης τεχνολογιών στις περιοχές big data, machine learning, internet of things και τηλεπικοινωνιών. Στόχος της είναι να αποδείξει ότι η προσέγγιση σύγχρονων επιχειρησιακών προβλημάτων με αυτή τη μέθοδο δημιουργεί σημαντική αξία, επιτρέποντας νέες εφαρμογές σε real-time και predictive διαστάσεις.

Οι λόγοι που έχει κάποιος για να εργαστεί στην Incelligent είναι: οι ευκαιρίες για ταχεία εξέλιξη δουλεύοντας σε τεχνολογίες αιχμής, οι εμπειρίες από διεθνείς συνεργασίες, η ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων, καθώς και το ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την ιστορία, τις διακρίσεις, τον τρόπο πρόσληψης της εταιρείας, αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους υποψήφιους εργαζόμενους, δες εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/224