Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Η Enel Green Power είναι εταιρεία του Ομίλου Enel απόλυτα προσανατολισμένη στη διεθνή ανάπτυξη και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με δραστηριότητες σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία. Η Enel Green Power είναι παρούσα στην Ελλάδα με έργα ΑΠΕ εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος 307 MW, αξιοποιώντας αιολικές, ηλιακές και υδροηλεκτρικές πηγές ενέργειας.

Η κουλτούρα της εταιρείας συνοψίζεται στην παρακάτω πρόταση: “Ένας πολύ καλός εργασιακός χώρος θεμελιώνεται κυρίως πάνω σε μία κουλτούρα εμπιστοσύνης και αμοιβαίας δέσμευσης, που ενώνει συνολικά διοίκηση και εργαζομένους με ένα κοινό στόχο και όραμα, το οποίο δεν αφορά μόνο στην επιτυχία, αλλά περιγράφει το πώς πρέπει να είναι ο οργανισμός στον οποίο θα ήθελε με υπερηφάνεια να εργάζεται ο κάθε εργαζόμενος.”

Η Enel Green Power δεν αντιμετωπίζει τους ανθρώπους της απλώς ως εργαζομένους που ικανοποιούνται με τα κατάλληλα πακέτα αποδοχών, αλλά ως συναδέλφους, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο «επενδύονται» στην ίδια την επιχείρηση. Πάντοτε, επισημαίνει τη σημασία της ύπαρξης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ προϊσταμένων κι εργαζομένων, όπως και της αμοιβαίας δέσμευσης.

Η εταρεία αναζητεί κατά κύριο λόγο Μηχανολόγους Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα σχετικά με την ιστορία, τις διακρίσεις της εταιρείας, αλλά και την προσφορά της προς τους εργαζόμενους, δες εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/222