Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 8 χρόνια

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ και δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης την τελευταία δεκαετία. Προσανατολίζεται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που συμβάλουν στη βελτίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ικανοποιώντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Το όραμα της εταιρείας είναι η ανύψωση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Βασικός στόχος της αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που προάγουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου και συνδράμουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μία εταιρεία που αναπτύσσεται διαρκώς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον γεμάτο ευκαιρίες εξέλιξης για τους εργαζόμενους. Το εργασιακό περιβάλλον ευνοεί τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/172