Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 8 χρόνια

Η Owiwi αναπτύσσει παιχνίδια στρατηγικής που στόχος τους είναι να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες για την επιλογή των υποψηφίων, αλλά και την αξιολόγηση και εκπαίδευση των υφιστάμενων εργαζομένων τους. Μέσα από το online παιχνίδι η Owiwi βοηθά τις εταιρείες να κάνουν την πλησιέστερη αντιστοιχία ανάμεσα σε μια θέση εργασίας και τον κατάλληλο υποψήφιο με βάση την οργανωτική κουλτούρα της εταιρείας και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου.

Στόχος της Owiwi είναι να δώσει στον υποψήφιο μια εμπειρία νέας γενιάς με τη χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας,πολύ πιο αντιπροσωπευτική των ικανοτήτων του, ενώ παράλληλα προσφέρει στις εταιρείες το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μέσα από την προσέλκυση των καλύτερων υποψηφίων για τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την Owiwi, τα βραβεία και τις διακρίσεις της, αλλά και για τους τρόπους πρόσληψης της εταιρείας, δες εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/177