Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 8 χρόνια

H Reccodo είναι μια crowd-sourcing πλατφόρμα που βοηθά τα ηλεκτρονικά καταστήματα να διαχειριστούν την φήμη τους μέσα από την διαδικασία της αξιολόγησης, με απώτερο σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στόχος της Reccodo είναι να καταγράψει και να οργανώσει την προσωπική εμπειρία κάθε καταναλωτή και να την καταστήσει χρήσιμη για όλους, δηλαδή την κοινωνία και το σύνολο του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/180