Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα πολυπολιτισμικό πανεπιστήμιο με μακρόπνοο όραμα και διεθνή προοπτική, όπου οι φοιτητές βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Η υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών του.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναδύθηκε το 2007. Μέσα από τις πέντε Σχολές του, το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Bachelor, Master και PhD).

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο, δες εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/229