Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. του A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. είναι η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο προς την Εκπαιδευτική κοινότητα όσο και προς τις επιχειρήσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συλλογικούς Φορείς για την επίτευξη διαφόρων σκοπών όπως η συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειοφοίτων και πτυχιούχων του ιδρύματος, η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αν θες να μάθεις περισσότερα για την ιστορία και την κουλτούρα του Γραφείου Διασύνδεσης, δες εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/161