Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 8 χρόνια

Το Chemecon είναι μία ανεξάρτητη και εθελοντική οργάνωση από φοιτητές για φοιτητές. Νέα γύρω από τις παγκόσμιες εξελίξεις στη χημική μηχανική, βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος μέσα από δράσεις, επισκέψεις σε εταιρείες και βιομηχανικές μονάδες, ημερίδες, συνεντεύξεις από σημαίνοντα πρόσωπα της ακαδημαϊκής και επιχειρησιακής κοινότητας, αλλά και ό,τι μπορεί να φέρει σε επαφή έναν φοιτητή της σχολής Χημικών Μηχανικών με το αντικείμενο των σπουδών του και την πρακτική εφαρμογή αυτού σε ερευνητικό ή επιχειρηματικό επίπεδο. Στόχος του Chemecon είναι να συσπειρώσει τους φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς γύρω από το επάγγελμά τους και να τους βοηθήσει να δικτυωθούν στην αγορά εργασίας.

Αν θες να μάθεις περισσότερα για το Chemecon, δες εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/254