Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι μια υπηρεσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που στοχεύει στη συμβουλευτική στήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής, πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, ευκαιρίες δια βίου μάθησης, θέσεις εργασίας, διοργανώνονται εργαστήρια ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/160