Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Η Johnson & Johnson

…είναι η εταιρεία που παράγει την πιο ολο­κληρωμένη σειρά προϊόντων για την φρο­ντίδα της υγείας με πάνω από 275 εταιρείες σε 60 χώρες. Παγκοσμίως, το δυναμικό της ανέρχεται σε 128.700 εργαζομένους και τα προϊόντα της πωλούνται σε 175 χώρες, κα­λύπτοντας τις ανάγκες ενός ευρέως φάσμα­τος καταναλωτών, ασθενών και επαγγελμα­τιών υγείας.

Στην Ελλάδα η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1975 παράγοντας και εμπορεύοντας καταναλωτικά και παραφαρμακευτικά προ­ϊόντα και αριθμεί 330 άτομα προσωπικό. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Μαρούσι ενώ το εργοστάσιο βρίσκεται στη Μάνδρα Αττικής, σημαντικό μέρος της παρα­γωγής του οποίου εξάγεται.

Οι άνθρωποί μας απασχολούνται στα ακόλου­θα τμήματα: Marketing, Sales, Finance, HR, Supply Chain & Logistics, Production, New Product Introduction.

Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιεί την Johnson & Johnson από τις άλλες εταιρείες σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμια βάση, είναι το κλίμα συνεργασίας, το πάθος για την επιτυχία και η επικέντρωση στην ανάπτυξη των εργαζομένων της. Μπορείτε να γνωρίσετε τους ανθρώπους που εργάζονται για την εταιρεία μας, για να διαπιστώσετε πως η κουλτούρα του οργανισμού μπορεί να συμβάλει θετικά την ανάπτυξη της καριέρας των ανθρώπων της.

Μέσα από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, έχει απασχολήσει τα τελευταία έτη, πάνω από 60 φοιτητές ή τελειόφοιτους των κορυφαί­ων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία έχει σκοπό μέσα από τον θεσμό του Internship Program να συμβάλει ενεργά στην προετοιμασία της νέας γενιάς για την χάραξη της επαγγελματικής τους πορείας και παράλληλα επιδιώκει την απορρόφηση των νέων που ξεχωρίζουν μέσα από το πρόγραμμα αυτό σε θέσεις του ενδιαφέροντός τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 30% των φοιτητών που απα­σχολήθηκαν με πρακτική άσκηση στην εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια, συνέχισαν στην J&J με μόνιμη συνεργασία ή project ορισμένου χρόνου.

Έχει μεγάλη αξία επίσης ότι σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση του Forbes, η Johnson & Johnson κατατάσσεται στην 9η θέση μεταξύ των εταιρειών που προτιμώνται από τους millennials για τα brands τους.

Για να αναζητήσετε τις ευκαιρίες καριέρας μέσα από την Johnson & Johnson μπορείτε να επισκεφθείτε το www.careers.jnj.com

Γνώρισε πώς είναι να εργάζεται κανείς για την Johnson & Johnson εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=yGS0H1fCdVw