Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Το πρόγραμμα Real Time Graduates είναι μια μη κυβερνητική πρωτοβουλία που ενώνει απόφοιτους Ναυτιλιακών Σχολών με το Ναυτιλιακό Cluster, το οποίο περιλαμβάνει Ship Management Companies, Brokers, Chartering Desks, Classifications Societies, Δικηγορικά Γραφεία, Τεχνικά Γραφεία, Προμηθευτές, κ.α.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η εύρεση θέσεων άμισθης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε αποφοίτους Ναυτιλιακών Σχολών σε εταιρείες του Ναυτιλιακού Cluster.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Real Time Graduates οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια ανεκτίμητη εκπαιδευτική εμπειρία, μέσω επιμορφωτικών τοποθετήσεων σε πραγματική κατάσταση στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά και τα στελέχη που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση, δείτε εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/259