Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους τους, με εμπιστοσύνη και σεβασμό, καθώς θεωρούν ότι είναι όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας!

Έτσι, εστιάζουν στην προσέλκυση-πρόσληψη ανθρώπων-υποψηφίων, ικανών να στελεχώ­σουν μία εταιρεία με πάνω από 75 χρόνια δυ­ναμικής παρουσίας στο χώρο του ελληνικού λιανεμπορίου. Εφαρμόζουν σύγχρονες και αντικειμενικές μεθόδους, με στόχο τη διερεύ­νηση των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, που αποτελούν τη βάση για την αξιοκρατική και επιτυχημένη αξιολόγησή τους.

Οι μέθοδοι επιλογής που χρησιμοποιούνται, ανάλογα με τον εργασιακό τομέα, είναι οι εξής:

o   Δομημένες συνεντεύξεις

o   Ψυχομετρικά τεστ

o   Κέντρα αξιολόγησης

o   Ασκήσεις προσομοίωσης

Οι δυνατότητες επαγγελματικής καριέρας που παρέχουν αφορούν στους παρα­κάτω τομείς:

o   Στις Κεντρικές Διευθύνσεις: Διεύθυν­ση Λειτουργίας Καταστημάτων, Αγορές, Logistics, Διεύθυνση Ανάπτυξης & Τεχνικής Υποστήριξης, Marketing & Στρατηγικής, Οι­κονομική, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορι­κή, Εσωτερικός Έλεγχος, Νομική Υπηρεσία

o   Στο χώρο των Kαταστημάτων: ως εκπαι­δευόμενα στελέχη (Διευθυντές, Υποδιευ­θυντές, Προϊστάμενοι τμημάτων)

Με σεβασμό στον άνθρωπο και με ενδιαφέρον για την επαγγελματική ανάπτυξη, η ΑΒ Βα­σιλόπουλος αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για όσους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, αλλά και για όσους φι­λοδοξούν να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις επαγγελματικές τους δεξιότητες!

Αυτήν την περίοδο αναζητούν στελέχη στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Ομίλου, Λειτουργίας Καταστημάτων και Ανθρωπίνων Πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.abcareers.gr