Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Για 1η φορά στο Job Fair Athens θα πραγματοποιηθούν Mock Interviews.

Απόφοιτοι, ορισμένων από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, προσφέρουν εθελοντικά την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κάνουν προσομοιώσεις συνεντεύξεων και να δοκιμάσουν πώς θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε πραγματικές συνθήκες. Στόχος είναι, μέσω του feedback που θα δεχτούν, να μπορέσουν να διαπιστώσουν τυχόν λάθη που κάνουν και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι στο μέλλον για τις απαιτήσεις ενός interview.

Για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχει η δυνατότητα η προσομοίωση συνέντευξης να γίνει στα αγγλικά.  Οι προσομοιώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του Job Fair Athens 2016, την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26/5 και ώρα 5μμ-6μμ.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο https://goo.gl/JUfUX2 μέχρι την Δευτέρα 23/5!