Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Με το πρόγραμμα Nestlé needs YOUth η Nestlé έχει δεσμευτεί να παρέχει μέσα στην 3ετία 2014-2016 20.000 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους κάτω των 30 σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία μεταφράζεται σε 10.000 προσλήψεις, 10.000 θέσεις μαθητείας και πρακτικής εξάσκησης σε όλα τα τμήματα και τα επίπεδα της εταιρείας, συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας, αλλά και συνεργασία με το εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών της Nestlé στην Ευρώπη για ακόμη περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Στην Ελλάδα αυτή η πρωτοβουλία μεταφράζεται σε ευκαιρίες απασχόλησης για 500 νέους και νέες κάτω των 30 ετών μέχρι το 2016 μέσα από ένα μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων και τεχνικών γνώσεων, από την παραγωγή και τη διοίκηση μέχρι τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, την οικονομική διαχείριση, τις επιστήμες μηχανικών.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται σε 4 Πυλώνες:

1. GET HIRED: δίνεται σε νέους και νέες η ευκαιρία να εργαστούν στην εταιρεία, είτε σε μόνιμη βάση είτε για περιορισμένο διάστημα.

2. GET SKILLED: δημιουργούνται θέσεις για πρακτική άσκηση και μαθητεία που ενισχύουν τις ικανότητες των νέων και ενδυναμώνουν την επαγγελματική τους κατάρτιση και ανάπτυξη, βοηθώντας τους με αυτόν τον τρόπο να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον.

3. GET SUPPORT: μέσα από το πρόγραμμα συμβουλευτικής για θέματα καριέρας η Nestlé βοηθά τους νέους να προετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούν ώστε να πετύχουν στον τομέα που στοχεύουν.

4. GET MORE OPPORTUNITIES: στόχος της Nestlé είναι να επεκτείνει την πρωτοβουλία αυτή και σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα, με τις οποίες συνεργάζεται, ώστε να τους μεταδώσει τον ενθουσιασμό για το Nestlé needs YOUth και να οργανωθούν από κοινού ενέργειες για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των νέων στην αγορά εργασίας. Μαζί τους επισκέπτεται τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια, έρχονται σε επαφή με νέους και νέες και έχουν τη ευκαιρία να τους συμβουλεύσουν πάνω σε θέματα ηγεσίας, καινοτομίας, αποτελεσματικών συνεντεύξεων, σύνταξης βιογραφικού, ικανοτήτων παρουσίασης κλπ.