Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE) είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός επαγγελματικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση της θεωρίας και των εφαρμογών της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού μηχανικού για την εξέλιξη του επαγγέλματος με γνώμονα την κοινωνική προσφορά. Το φοιτητικό παράρτημα του IEEE στο ΕΜΠ είναι ένας φοιτητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που έχει ως σκοπό να παρέχει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που ενδιαφέρονται για την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συγγενείς επιστήμες, ευκαιρίες για ακαδημαϊκή, τεχνολογική και επαγγελματική εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/253