Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 8 χρόνια

Το BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας εθελοντικός, φοιτητικός, μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε φοιτητές τεχνολογικών ιδρυμάτων. Το όραμα και ο στόχος του μπορούν να συμπεριληφθούν μέσα σε δύο φράσεις "Empowered Diversity & Developing Students". Το BEST βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν μία διεθνή νοοτροπία, να κατανοήσουν καλύτερα τις Ευρωπαϊκές κουλτούρες και να αναπτύξουν την ικανότητα να εργάζονται σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το πετυχαίνει μέσα τις ευκαιρίες και την στήριξη που παρέχει στον κάθε φοιτητή για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/265