Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Πρόκεται για το 1ο Πανελλαδικό Fress Press Τεχνολογίας το οποίο παρουσιάζει όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις με πιο lifestyle ματιά. 

Μάθετε περισσότερα εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/261