Δημοσιεύθηκε πριν πάνω από 6 χρόνια

Η INTRACOM TELECOM αποτελεί ένα διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων με παρουσία 40 ετών στην αγορά. Απασχολεί περισσότερους από 1,700 εργαζόμενους διεθνώς και λειτουργεί, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Παιανία, άρτια εξοπλισμένα και σύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προηγμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Μάλιστα, έχει βραβευθεί ως “Τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ευρώπη 2004” καθώς και ως μία από τις πρώτες πέντε Ελληνικές εταιρίες που προσφέρουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης το 2007.

Το όραμα της έγκειται στη διαμόρφωση ενός εξυπνότερα συνδεδεμένου κόσμου, όπου καινοτόμες τεχνολογίες θα επιτρέπουν υπηρεσίες οι οποίες θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Το όραμα της αποτυπώνεται ακριβέστατα στο γενικότερο μότο της εταιρείας: “Technology Shaping the Future”.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε εδώ.