Δημοσιεύθηκε πριν πάνω από 6 χρόνια

Η εταιρεία ΑΒΒ αποτελεί πρωτοπόρο τεχνολογικό ηγέτη στους τομείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διανομής και εγκαταστάσεων, ρομποτικής και συστημάτων κίνησης, βιομηχανικού αυτοματισμού και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας παγκοσμίως πελάτες σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες και στους κλάδους μεταφορών και υποδομών. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, με περίπου 135.000 εργαζόμενους. Η παρουσία της ΑΒΒ στην Ελλάδα συμβάλει ουσιαστικά στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, στοχεύοντας στην αποτελεσματική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Η ΑΒΒ στην Ελλάδα έχει σαν κύρια αποστολή την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των εργαζομένων, που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και προάγει τις ατομικές δεξιότητες. Με κινητήρια δύναμη τους ανθρώπους της, προχωράει σε ένα μέλλον συνεχώς εξελισσόμενο με τρόπο βιώσιμο περιβαλλοντικά και κοινωνικά.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία θα βρείτε εδώ.