Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 6 χρόνια

Η INTRASOFT International είναι ένας κορυφαίος Ευρωπαϊκός Όμιλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πληροφορικής με ισχυρή διεθνή παρουσία και τεχνογνωσία, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών και εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Η εξειδίκευση και η δύναμή της έγκειται στην αποδεδειγμένη της ικανότητα και την επιτυχημένη της πορεία στην υλοποίηση πολύπλοκων έργων κρίσιμης σημασίας. Οι επαγγελματίες της INTRASOFT International έχουν αναπτύξει την ικανότητα να συνδυάζουν την τεχνική τους εμπειρία με την πλήρη κατανόηση των ατομικών επιχειρησιακών αναγκών κάθε πελάτη. Η εταιρεία αποτελείται από μια υψηλής εξειδίκευσης, αποδοτική και ευέλικτη βάση ανθρώπινων πόρων με διεθνή κουλτούρα.

Η ιστορία της INTRASOFT International ξεκίνησε το 1996 στο Λουξεμβούργο. Ο κλάδος του ΙΤ είναι ο τομέας της εξειδίκευσής της από την 1η ημέρα και στόχος της ήταν να καταστεί ένας ανταγωνιστικός, διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής στον τομέα της Πληροφορικής. Είκοσι χρόνια αργότερα, το όραμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή να παρέχει επιχειρηματική αξία, εξαιρετική απόδοση παράδοσης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με την καλύτερη δυνατή υποστήριξη.
 

Η INTRASOFT International SA το 2017-18, μεταξύ άλλων σημαντικών διακρίσεων, ανακηρύχθηκε Εθνικός Πρωταθλητής του Λουξεμβούργου στην κατηγορία "Διεθνής Επέκταση" του Ευρωπαϊκού Βραβείου Επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.