Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 6 χρόνια

To ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Χορηγεί υποτροφίες σε προπτυχιακό επίπεδο, στους πρωτεύσαντες μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, στους εισαχθέντες στα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και σε όσους πρωτεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ακόμα, χορηγούνται υποτροφίες σε άριστους και οικονομικά αδύναμους φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος.

Το ΙΚΥ, ως ένας από τους πιο ιστορικούς εθνικούς φορείς υποτροφιών διατρέχει μέχρι σήμερα μια μακρόχρονη πορεία ιστορικής προσφοράς στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού, στοχεύοντας στην ανάδειξή τους στη σύγχρονη κοινωνία, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που θέτει το διεθνές περιβάλλον.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.