Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 6 χρόνια

Το πρόγραμμα Real Time Graduates είναι μία πρωτοβουλία μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου συνδέει τους απόφοιτους Ναυτιλιακών Σχολών και άλλων κλάδων της Ναυτιλίας με το Ελληνικό Ναυτιλιακό  Cluster. Το Real Time Graduates αποτελεί έναν κεντρικό φορέα όπου απευθύνονται οι απόφοιτοι Ναυτιλιακών Σχολών από πανεπιστήμια όπως: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  το ALBA Graduates Business School ,το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το City University, το Southampton University, το Plymouth University και το Newcastle University μεταξύ άλλων.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία πρωτοβουλία που επιτρέπει στους απόφοιτους να αποκτήσουν εμπειρία στο εργασιακό περιβάλλον μιας Ναυτιλιακής Επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα γίνονται άρτιοι επαγγελματίες στον χώρο αυτό, σε πραγματικό χρόνο.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία, θα βρείτε εδώ.