En_flag
Απλός Υποστηρικτής
Έτος ίδρυσης: 1876
Athexgroup_logo_coincolor-gr-pressq

Athens Exchange Group

IT, Finance

W: https://www.athexgroup.gr

T: 21033666523

Τμήμα R&D

ΟΧΙ

Εργασία

ΝΑΙ

Πρακτική

ΝΑΙ

Περιγραφή

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

 

Κουλτούρα & Στόχος

Ο Όμιλος προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Ιστορία

1876
Ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) ως αυτοελεγχόμενο δημόσιο ίδρυμα.

1918
Tο ΧΑΑ μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

1991
Τίθεται σε λειτουργία στο ΧΑΑ το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών (ΑΣΗΣ), αντικαθιστώντας την μέθοδο εκφώνησης-αντιφώνησης (open outcry).

1995
Το ΧΑΑ μετατρέπεται από ΝΠΔΔ σε ανώνυμη εταιρία (ν. 2324/1995) με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο

1997
Το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει με Ιδιωτική Τοποθέτηση το 39,67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΧΑΑ, ενώ το 1998, μέσω δεύτερης ιδιωτικής τοποθέτησης, διαθέτει ποσοστό 12% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου σε επιλεγμένους επενδυτές. Το 1999 το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου περιορίζεται περαιτέρω στο 47,7%.

Μαρ. 2000
Ιδρύεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ως εταιρία συμμετοχών

Απρ. 2001
Καταργείται η αίθουσα συνεδριάσεων (trading floor) του ΧΑΑ στην οδό Σοφοκλέους 10

Σεπ. 2002
Ολοκληρώνεται η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε., θυγατρικών της ΕΧΑΕ. Η επωνυμία της νέας εταιρίας είναι «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.».

Ιουν. 2003
Το Ελληνικό Δημόσιο, σε εφαρμογή του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, διαθέτει το σύνολο των μετοχών ΕΧΑΕ κυριότητάς του σε 7 τράπεζες. Το Χρηματιστήριο Αθηνών μεταβιβάζει τις εναπομείνασες εποπτικές του αρμοδιότητες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

30 Οκτ. 2006
Τίθεται σε λειτουργία η Κοινή Πλατφόρμα συναλλαγών και εκκαθάρισης μεταξύ του XA και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με αυτή τη συνεργασία συνδέονται οι δύο αγορές και οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση στις 2 αγορές.

Ιουλ. 2007
Ξεκινάει η μεταφορά όλων των υπηρεσιών του Ομίλου στο νέο ιδιόκτητο κτίριο στη Λεωφόρο Αθηνών 110. Τον Δεκέμβριο κλείνει για τελευταία φορά της πόρτες του το ιστορικό κτίριο της οδού Σοφοκλέους 10 ως χρηματιστήριο

16 Μαρ. 2011
Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο ΧΝΕΤ. Το ΧΝΕΤ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Όμιλο, με βασικό σκοπό να παρέχει τη δυνατότητα στα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στις Ε.Π.Ε.Υ.-Τράπεζες, να εμπλουτίσουν τις παρεχόμενες στα δίκτυά τους υπηρεσίες πρόσβασης σε ξένες αγορές. Οι μετασυναλλακτικές σχετικές υπηρεσίες παρέχονται μέσω της ΕΤΕΚ
(ATHEXClear) και της ΕΧΑΕ (νυν ATHEXCSD) ως Διαχειριστής ΣΑΤ.

Φεβ. / Σεπ. 2017
Στις 15/2 ο Όμιλος υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον «Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΛΑΓΗΕ) με στόχο την οργάνωση και λειτουργία Αγοράς Ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ στις 14/9 υπογράφηκε αντίστοιχο Μνημόνιο Συνεργασίας με τον «Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΔΕΣΦΑ) για την ανάπτυξη αγοράς φυσικού αερίου.

Αυγ. 2017
Επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, το Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποίησε με επιτυχία την επαναπιστοποίησή του κατά το διεθνές πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO22301:2012.

Γιατί να δουλέψει κάποιος στην εταιρεία

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης που είναι βασισμένες τις ανάγκες τους και στις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες.
Προσφέρουμε διάφορες ευκαιρίες για ευεξία και εξισσορόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, όπως μαθήματα pilates και αυτοάμυνας στα γραφεία μας, ομάδα ποδοσφαίρου και τρεξίματος, ψυχολογική υποστήριξη στους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογγενειών του και ημέρες αιμοδοσίας για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Ομίλου.
Τέλος προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών που περιλαμβάνει ιδιωτικό ιατροφαρμακευτικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, σίτιση στο εστιατόριο της εταιρίας, παροχές για βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδικές κατασκηνώσεις κ.α.

Τρόπος Πρόσληψης

Η διαδικασία επιλογής μας περιλαμβάνει 4 στάδια:
1. Αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος
2. Τεστ τεχνικών δεξιοτήτων
3. Τεστ προσωπικών δεξιοτήτων
4. Προσωπική συνέντευξη

Στελέχη που θα παρευρεθούν

  1. Καλλιόπη Μανουσοπούλου

  2. Άρτεμις Κονταξή

  3. Αντώνης Μαμέκας

  4. Μαριάννα Μπέση

Γιατί στηρίζει το JFA

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα σε νέους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ικανοποιεί τις προσδοκίες τους. Πιστεύουμε ότι το Job Fair Athens είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία σύμπραξης εταιριών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και νέων που στόχο έχει την ενίσχυση της αγοράς εργασίας με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο.

Χρονιές στο JFA

2

Έδρα

Λεωφόρος Αθηνών 110

Τόπος δραστηριότητας

Αθήνα

Δεξιότητες που απαιτούνται

Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Software Development, Επιχειρησιακή έρευνα, Ανάλυση δεδομένων, Software Engineering