Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Ο Όμιλος Printec ηγείται της εξέλιξης στον τομέα των Λύσεων Πληροφορικής και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Systems Integrators στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς Αυτοματισμού Συναλλαγών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και κάθετες λύσεις για εταιρείες Πετρελαιοειδών και Λιανεμπορίου.

Οι λύσεις τεχνολογίας της Printec είναι η δύναμη πίσω από ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής που βελτιώνουν τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, κάνοντας την καθημερινότητα πιο εύκολη. Οι λύσεις διευκολύνουν ένα εύρος συναλλαγών όπως για παράδειγμα συναλλαγές σε μετρητά μέσω ΑΤΜ, συναλλαγές με κάρτα, λύσεις self-service κ.α.

Ο λόγος ύπαρξής της εταιρείας είναι η παροχή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευκολία των συνδιαλλαγών.

Η φιλοσοφία της εταιρείας περιλαμβάνει ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, την ομαδικότητα και τη συνεχή εκπαίδευση ενώ αναγνωρίζει τη συνεισφορά των εργαζομένων αποδεικνύοντας την με πρωτοβουλίες επιβράβευσης. Στο ανθρώπινο δυναμικό της προσφέρονται ανταγωνιστικές παροχές.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την εταιρεία, τα στελέχη που θα παρευρεθούν στο Job Fair Athens 2016, αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους υποψήφιους, δες εδώ: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/264